Tag: xả thải

Nạn ô nhiễm môi trường ‘đe dọa ổn định ở VN’

Các quan chức ở các tỉnh phớt lờ luật lệ do Hà Nội đưa ra, và các doanh nghiệp nhà nước lớn thường không thể chạm tới được. Hệ thống pháp lý xử lý những kẻ đối đầu một cách