Tag: thanh tra

“Cấm cửa” các dự án coi nhẹ môi trường

Theo chỉ đạo, Phó thủ tướng yêu cầu ngành tài nguyên và môi trường tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật: rà soát, điều chỉnh bổ sung kịp thời các quy định pháp luật trong lĩnh vực