Tag: phó thủ tướng

Việt Nam không hy sinh môi trường và công bằng xã hội

Lãnh đạo Chính phủ nêu rõ: “Việt Nam là một trong những nước ngày càng hiểu rõ mối quan hệ bổ trợ này khi mà sau nhiều năm tăng trưởng ở tốc độ cao dựa vào khai thác tài nguyên,