Tag: Pacific Crystal

Vấn đề môi trường cho công ty dệt Trung Quốc

Theo ông Vũ Ngọc Long, giám đốc Sở Tài nguyên – môi trường Hải Dương, Sở đã yêu cầu công ty dệt Pacific Crystal phải hoàn thiện đầy đủ các thủ tục và phải được Bộ Tài nguyên – môi