Tag: ô nhiễm môi trường

Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ lò hầm than

Nghề hầm than củi đã tồn tại và phát triển hàng chục năm qua tại miền Tây, sản phẩm than không chỉ đến tay người tiêu dùng trong nước mà còn được xuất khẩu. Dọc theo con sông Cái Côn