Tag: làng nghề

Bảo vệ môi trường làng nghề ở Gia Lâm

Để cải thiện môi trường làng nghề, trong những năm qua, huyện Gia Lâm đã tạo điều kiện hỗ trợ các hộ dân vay vốn ưu đãi từ ngân hàng để xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi