Tag: hồ Hoàn Kiếm

Cải tạo môi trường nước hồ Hoàn Kiếm

Cũng theo ông Hùng, chế phẩm Redoxy-3C đã được dùng để làm sạch hồ Tây, hồ Hoàng Cầu cùng nhiều hồ khác trong nội thành trong năm 2016 và đã chứng minh được hiệu quả. Sau xử lý, các hồ