Tag: Đốn hoa

Đốn hoa, phá rừng thì… tăng thuế môi trường để làm gì?

Ai cũng biết rằng đào rừng sắp tuyệt chủng, thế mà năm nay những nhánh đào rừng vẫn tràn ngập khắp các chợ hoa, tràn ngập khắp phòng khách đón tết của các đại gia, tức là rừng đào đang