IN TỜ RƠI – TỜ GẤP

Tờ rơi: Là một trong những công cụ truyền bá thông tin tới cộng đồng theo cách đại trà. In tờ rơi dùng để phát trực tiếp tới tay người tiêu dùng, hỗ trợ các đại lý, công ty giới thiệu các sản phẩm mới, tính năng mới, chương trình khuyến mại mới….