IN HỘP GIẤY BÓNG ĐÈN

Bóng đèn là phát minh vượt bậc vào thế kỷ 19 nhằm làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của loài người. Từ cơ sở đó, nhiều loại bóng đèn tiên tiến ra đời trở thành công cụ chiếu sáng giúp con người nâng cao năng suất lao động và tạo ra nhiều hiệu ứng tích cực.

Thiết kế in ấn hộp giấy đặc trưng, ấn tượng là yêu cầu của nhiều doanh nghiệp để nâng cao hình ảnh doanh nghiệp, tăng lợi nhuận và bảo vệ hiệu quả sản phẩm bên trong.